Register | Login

Je pravdepodobné, ze starsí dospelí se obecne zapojí do zdravejsích chování, protoze s vetsí pravdepodobností naslouchají radám, které jim dávají lékari, a protoze ti, kterí se zabývají spatným chováním, nezijí tak dlouho.

D

Who Voted for this StoryLondon8 is an open source content management system that lets you easily create your own social network. Submit your Links to get faster indexing and rich Google link juice!

Username:

Password:

Remember:
Saved Stories