Register | Login

Pozitivní přístup vám může zajistit delší život, protože se díky němu lépe vypořádáte s nevyhnutelnými problémy.

Nedostatek přirozeného světla může narušit nejen psychickou rovnováhu, ale i různé fyziologické funkce našeho organizmu. Autor knihy Michail Tombak vytvořil celistv&ya

Who Voted for this StoryLondon8 is an open source content management system that lets you easily create your own social network. Submit your Links to get faster indexing and rich Google link juice!

Username:

Password:

Remember:
Saved Stories