Register | Login

Holter serca pozwala rejestrować czynności akcji serca przez wszą dobę, pomagając tym samym znaleźć zaburzenia, które są niewidoczne dla elektrokardiogramu czy echo serca. Używanie obecnej metody do kierunków diagnostycznych pozwala dokładnie określić temat oraz zacząć jego działanie. System do badania metodą Holtera przyznawany istnieje do paska w talii. Wokół niego wydzielaj

Who Voted for this StoryLondon8 is an open source content management system that lets you easily create your own social network. Submit your Links to get faster indexing and rich Google link juice!

Username:

Password:

Remember:
Saved Stories