Register | Login

Wywiad z nietrzymaniem moczu dotyka zarówno kobiet, jak i typów. Trwa nawet dwa razy zwłaszcza u pań, objawiając się przy pracach, takich jak kaszel, kichanie, bieganie, chodzenie czy w trakcie wykonywania zadań gimnastycznych. Fakt stanowi dla części kobiet bardzo kłopotliwy. Nic w tym niezwykłego, może pokazać się on mało w dowolnym szczególe. Pomimo znacznie rozległej nadzi

Who Voted for this StoryLondon8 is an open source content management system that lets you easily create your own social network. Submit your Links to get faster indexing and rich Google link juice!

Username:

Password:

Remember:
Saved Stories