Register | Login

Holter serca pozwala rejestrować czynności pracy serca przez wszą dzień, akceptując tym tymże znaleźć zaburzenia, które są niewidoczne dla elektrokardiogramu czy echo serca. Wykorzystanie tej technologii do użytków diagnostycznych pozwala łatwo określić interes i podjąć jego pomaganie. Sprzęt do poszukiwania metodą Holtera przytwierdzany istnieje do pas w talii. Wokół niego wy

Who Voted for this StoryLondon8 is an open source content management system that lets you easily create your own social network. Submit your Links to get faster indexing and rich Google link juice!

Username:

Password:

Remember:
Saved Stories