Register | Login

EKG przystaje do zwykłych pytań diagnostycznych, również kobiet młodych, kiedy również pacjentów. Produkowane jest w nieomal wszystkiej przychodni czy szpitalu w przykładzie podejrzenia chorób sercowych dodatkowo w ramach opieki zdrowotnej.Każdorazowy skurcz mięśnia sercowego, zmusza się z wytwarzaniem prądu elektrycznego. W mięśniu sercowym,

Who Voted for this StoryLondon8 is an open source content management system that lets you easily create your own social network. Submit your Links to get faster indexing and rich Google link juice!

Username:

Password:

Remember:
Saved Stories