Register | Login

Billy Adamsen er født 1963, mag.art et art., ph.d. og forfatter til bl.a. bogen »Demystifying talent management – a critical approach to the realities of talent«. Bogen udkom sidste år og satte kritisk fokus på den abstrakte og personorienterede arbejdskultur.

Who Voted for this StoryLondon8 is an open source content management system that lets you easily create your own social network. Submit your Links to get faster indexing and rich Google link juice!

Username:

Password:

Remember:
Saved Stories