Register | Login

Cắt bao quy đầu là một trong các thủ thuật cắt bỏ phần da bọc phía đầu của dương vật lúc nam giới dài bao quy đầu, hẹp bao quy đầu. Thủ thuật này không chỉ góp phần cải biến tính thẩm mỹ của bộ phận sinh dục mà giúp cho việc vệ sinh trở nên dễ dàng hơn mà tình trạng nhiễm trùng đường sinh

Who Voted for this StoryLondon8 is an open source content management system that lets you easily create your own social network. Submit your Links to get faster indexing and rich Google link juice!

Username:

Password:

Remember:
Saved Stories